Oddaja stanovanj v Ljubljani

Prestolnice so bile od nekdaj zelo mikavne za bivanje. Življenje v glavnem mestu je namreč lahko veliko kakovostnejše. Ljudje si lažje najdejo zaposlitev, na voljo imajo številne storitve. Vse je večinoma na dosegu roke. Vsekakor pa so cene nepremičnin zato precej višje. Oddaja stanovanj v Ljubljani je mikavna storitev, ki je preverljiva tudi na spletu.

Številne nepremičninske agencije vam na svojih spletnih straneh omogočajo, da lahko sproti sledite aktualnim ponudbam. V tem hipu so izjemno atraktivne novogradnje Ljubljana, ki se ponašajo z izjemnimi prednostmi, oddaja stanovanj pa nudi tudi druge opcije.

Najem in oddaja stanovanj v Ljubljani

Stanovanja v Ljubljani so precej draga, zato je za marsikoga na začetku najem stanovanja oziroma nepremičnine veliko bolj dobrodošel kot pa nakup. Cena nepremičnine pa je odvisna od številnih dejavnikov. Večinoma na ceno vplivata lokacija pa tudi sama velikost stanovanja.

Oddaja stanovanj odpira mnoge možnosti, a te niso nujno zelo ugodne

Ne glede na to, ali se odločate za nakup ali najem stanovanja, pa je izjemno pomembno, da ste pozorni na nekaj ključnih parametrov. Prvi pomemben dejavnik je vsekakor lokacija. Ta naj bo relativno blizu vaše šole, fakultete ali delovnega mesta oziroma pisarne. Obenem ima pomembno vlogo še mikrolokacija. Ta mora biti mirna, urejena, v bližini naj bo čim več zelenja. Dobro je, da je v bližini tudi javna infrastruktura.

Pri odločanju za nakup ali najem stanovanja bodite pozorni tudi na to, kako je stanovanje opremljeno. Novogradnja Ljubljana je lahko atraktivna opcija, a morda bo stanovanje povsem prazno. Dobra oprema nepremičnine praviloma lahko kar precej zviša ceno, ki jo ima oddaja stanovanj. Po drugi strani pa boste imeli pri neopremljenem stanovanju nemalo stroškov z iskanjem ter nakupovanjem ustrezne opreme. Na izbiro nepremičnine vpliva tudi lega, oddaja stanovanj je bolj priljubljena na dobrih lokacijah, a tudi dražja. Če je le možno, naj bo čim večji del stanovanja obrnjen proti jugu ali pa vsaj proti zahodu. S tem boste imeli dovolj svetlobe ter sončnih žarkov.

Pred  najemom stanovanja se morate obvezno seznaniti tudi z energetsko učinkovitostjo stavbe. V ta namen vam mora najemodajalec izročiti energetsko izkaznico. Če najem stanovanja traja manj kot 1 leto, energetska izkaznica s strani najemodajalca ni obvezna. Tej obveznosti se zato poskušajo izogniti na ta način, da najemniku ponudijo najemno pogodbo, ki traja samo 11 mesecev. Sicer pa vam stanovanje v najem lahko da le oseba, ki je tudi lastnik stanovanja. Ta ne nazadnje za oddajo stanovanja lahko pooblasti tudi drugo osebo. Pooblastilo mora biti pisno, na njem podpis lastnika ter notarsko overjen. Ali je oseba, ki vam želi dati najem stanovanja, res lastnik, lahko preverite s pomočjo vpogleda v zemljiško knjigo.

Oddaja stanovanj in najemna pogodba

Ko si boste za svoje potrebe končno izbrali stanovanje, temu sledi postopek formaliziranja najemniškega razmerja, ki ga zahteva oddaja stanovanj. Z lastnikom stanovanja boste podpisali najemno pogodbo. V njej so opredeljena najemniška razmerja ter obveznosti najemodajalca in najemnika.

Vsaka najemna pogodba mora obvezno vključevati ustrezne podatke vseh vključenih strank. S pogodbo mora biti prav tako opredeljeno razmerje med strankami. V pogodbi mora biti najprej opredeljena nepremičnina, njen naslov, velikost, stanje opremljenosti, leto izgradnje. Prav tako mora biti opredeljena sama dolžina najemniškega razmerja, mesečna najemnina, stroški, varščina ter še vse morebitne osebe, ki bi stanovanje morda souporabljale. Ko je pogodba podpisana, je razmerje formalizirano. Tega lahko razdrete izključno samo po pogojih, ki so opredeljeni v pogodbi za oddajo stanovanj.

Na najem stanovanja se je treba dobro pripraviti

Po podpisu pogodbe vas mora lastnik stanovanja kot novega prebivalca prijaviti na pristojni instituciji. Najemnik stanovanja mora biti prijavljen na geodetski upravi, in sicer do 15. v mesecu za posle, ki so bili sklenjeni v preteklem mesecu. Podatki o novem najemniku morajo biti prav tako sporočeni Evidenci trga nepremičnin. Lastnik mora prihodek od najemnine oziroma najemnega posla prijaviti davčni upravi.

Ko z najemno pogodbo formalizirate odnos, lahko z dokumentom uveljavljate različne pravice. Če ste na primer študent, imate pravico do subvencionirane najemnine. Posebne olajšave pripadajo tudi vsem mladim družinam.

Najem stanovanja in ključna vprašanja, na katera si morate znati odgovoriti

Dogajanje na najemniškem trgu je bilo že od nekdaj zelo pestro in tako tudi ostaja. Še posebej priljubljena je za možnosti, kot je oddaja stanovanj, Ljubljana, pa tudi v drugih večjih mestih po naši državi. Čeprav se je na sploh povečala ponudba stanovanj, ki se sicer oddajajo na dolgi rok, pa je teh, še posebej v večjih mestih, premalo. Za stanovanje Ljubljana res ponuja opcije, a v zelo specifični situaciji. Posledično so številni najemodajalci postali kar precej samozavestni in oddaja stanovanj ni zelo ugodna. Včasih celo tako, da si dovoljujejo nezakonito odpovedovati najemne pogodbe in iskati druge priložnosti. Ravno zato je še toliko pomembneje, da ste pri oddaji oziroma najemu stanovanja čim bolj pozorni.

Še posebej je dobro, če si že na začetku za najem ali oddajo stanovanj postavite ključna vprašanja in si znate nanje tudi dobro odgovoriti. Odločiti se morate, ali boste stanovanje najeli za določen ali nedoločen čas. Izjemno pozorni boste morali biti v času, ko boste podpisovali najemno pogodbo. Če boste sklenili pogodbo za določen čas, bo ta nehala veljati s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, tako je oddaja stanovanj lahko nekoliko nepredvidljiva. S prenehanjem pa ste se seveda dolžni izseliti iz najetega stanovanja in lahko se spet opravi nova oddaja stanovanja. Ljubljana s tega vidika predstavlja največje tveganje.

Če boste najemno pogodbo sklenili za nedoločen čas, bo za prenehanje najemnega razmerja potrebna odpoved s strani ene ali pa druge stranke. Najemodajalec lahko pogodbo odpove le v primeru, če najemnik najde drugo ustrezno stanovanje za najem. Izjema velja v primeru, če so podani krivdni razlogi na strani najemnika.