Kako Se Kaznuje Kršitev Patenta in Blagovne Znamke?

Številna podjetja, ki ogromno svojih sredstev vlagajo v raziskave in razvoj novih izdelkov, procesov in tehnologij, vedo, da je dobro, da svoje izume tudi pravno zaščitijo in patentirajo. Patent je tako izključna pravica fizične ali pravne osebe za nek izdelek, storitev ali tehnologijo, ki jim z drugimi besedami rečemo tudi izum.

Pri tem je najbolj pomembno, da je izum oziroma idejo možno patentirati, le če je ta dovolj inovativen, kar pomeni, da takšen izdelek ali tehnologija še ni bila nikoli razkrita.

Prav tako je pomembno, da je industrijsko uporaben in tudi tržno zanimiv, kar pomeni, da ga je mogoče uporabljati tako v gospodarstvu, kmetijstvu ali drugi dejavnosti. Prijava patenta je zelo strog pravni postopek, ki zahteva temeljito preučitev postopka prijavljanja, veliko mero potrpljenja in dobro strategijo, pri čemer pa vam lahko pomaga tudi patentni zastopnik.

Pri zaščiti intelektualne lastnine moramo biti vedno pozorni na to, da upoštevamo lokalne značilnosti na trgih, kjer želimo zaščito koristiti.

Patenti v Sloveniji na primer ne ščitijo pred uporabo zaščitenih vsebin na drugih trgih, enako velja za znamke, ki so lokalno zaščitene, pa še to le v eni kategoriji.

Od lokacije je odvisno kar nekaj lastnosti zaščite, zato se splača to področje dobro poznati. Nekatere države ponujajo boljše, druge slabše pogoje zaščite intelektualne lastnine, kar je mogoče izkoristiti v svoj prid.

Kako poteka registracija blagovne znamke?

Registracija znamke je vedno geografsko omejena, čeprav lahko pri postopku izberemo več kot eno državo. Običajno se pri izbiri večjega področja odločimo za evropske države, saj pričakujemo konkurenco večinoma na tem trgu, na voljo pa imamo tudi praktično vse druge države, v katerih lahko pričakujemo spoštovanje pravic intelektualne lastnine.

Seveda pa bo registracija znamke dražja, če se odločimo za večje področje, čeprav so nekatere države precej ugodne. Na srečo lahko te stvari v veliki meri urejamo kar preko slovenskega urada za intelektualno lastnino, tako da se registracija znamke opravi kar na enem mestu, velja pa na širšem geografskem področju.

Registracija blagovne znamke v Sloveniji

Prav tako kot inovacije, patenti, tudi blagovna znamka spada med pravice industrijske lastnine. Za njeno zaščito poskrbi registracija blagovne znamke v Sloveniji.

S to pravico se zavaruje kakršen koli znak ali kombinacija znakov, ki jih je mogoče grafično prikazati in ki v gospodarskem poslovanju omogočajo razlikovanje enakega ali podobnega blaga oziroma storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja.

registracija-blagovne-znamke

Znamko lahko sestavljajo besede, črke, številke, kombinacija barv itd. Registracija znamke poteka po sledečih korakih. Najprej je potrebno preveriti, ali je znamko sploh možno registrirati (ali vsebuje vse pogoje za registracijo in ali je še na voljo). Nato je potrebno sprejeti odločitve, na katerem območju (tj. v katerih državah) se bo znamka registrirala.

Sledi sprejem odločitve, katero blago oziroma storitve bo znamka varovala. Nato je potrebno pripraviti in vložiti prijave za registracijo znamke. Znak se pretvori v znamko komaj z registracijo blagovne znamke v Sloveniji pri uradu za intelektualno lastnino.

Kljub temu, da registracija blagovne znamke v Sloveniji predstavlja določen strošek, je v izogib zlorabam nujno potrebna.

Kako pa je s patenti?

Podobne premisleke zahtevajo patenti v Sloveniji, ki so lahko pri postopku zaščite in uveljavljanja pravic intelektualne lastnine še bolj kompleksni.

Splača se ugotoviti, kakšno zaščito sploh rabimo in kako jo bomo koristili. Ni namreč samoumevno, da bomo svoje pravice lahko uveljavljali v tujini.

zascita-patenta

Patenti v Sloveniji ponujajo dokaj enostaven postopek prijave, prav tako je dejansko uveljavljanje pravic precej učinkovito, čeprav moramo sami ohraniti nadzor in ugotavljati morebitne kršitve.

V tujini to ni samoumevno, in glede na to, da vsebujejo patenti zelo občutljive informacije in lahko predstavljajo odločilno konkurenčno prednost, je vsaka zloraba skrajno nezaželena.

Treba se bo bolje pozanimati, kakšno zaščito nudijo patenti v Sloveniji in tujini, preden v njih razkrijemo pomembne podatke o svojih izumih.

Kršitev patenta se lahko popolnoma prepreči, če se že na začetku zaupamo dobremu podjetju, ki nas vodi skozi celoten postopek patentiranja. Pridobitev patenta je precej zahteven postopek, ki ga samo najverjetneje ne bomo znali izvesti.

Zato je najbolje, da se zaupamo primernim strokovnjakom, ki imajo dovolj znanja, s katerim nam bodo pomagali pri zaščiti naše intelektualne lastnine.

Kršitev patenta se torej nikakor ne more zgoditi, če imamo za seboj primernega partnerja, ki nam bo pomagal pri pridobitvi vseh potrebnih certifikatov in dokazil, da je določen izum le naš. Seveda je po tem potrebno tudi spremljati patentiranje vseh izdelkov na našem področju, da se ne pojavi kakšen, ki bi lahko kršil naš prijavljeni patent.

Kršitev patenta se tako zgodi le v primeru, da na poslovno in gospodarsko pot stopimo nepripravljeni.

Kršitev blagovne znamke je kaznivo dejanje

Verjetno vsi poznate različne blagovne znamke po katerih prepoznate svoje najljubše izdelke. Če jih redno kupujete, ste potem že ugotovili, da ima vsaka blagovna znamka določen znak, logotip ali besedno zvezo po katerih jih ločite od ostalih izdelkov.

Da pri uporabi takšnih znakov ne bi prišlo do zmešnjave in izkoriščanja, so blagovne znamke zaščitene oziroma zavarovane, zato je njihovo posnemanje lahko označeno kot kršitev blagovne znamke.

Kršitev blagovne znamke je precej pogost pojav, zato ima vsaka država že utečene posebne postopke, s katerimi lahko pravi lastnik uveljavlja svoje pravice nad izdelkom ali nad blagovno znamko. Če imamo svojo blagovno znamko, moramo biti pozorni na posnemovalce, ki neprestano prežijo na dobre izdelke in jih kopirajo.

Kršitev blagovne znamke pomeni to, da neka nepooblaščena oseba v gospodarskem prometu uporablja enako blagovno znamko kot mi ali pa zelo podobno znamko, ki bi običajnega kupca zavedla.

Večina kupcev namreč pri nakupi ne premišljuje in če vidi znak, kije podoben našemu logotipu, se lahko odloči za nakup izdelka. Šele doma pa opazi, da je izdelek pripada drugi blagovni znamki.

O kršitvi blagovne znamke govorimo, kadar pride do zavedne ali nezavedne uporabe vsakršnega znaka blagovne znamke, zato je priporočljivo preveriti ali je znak, simbol ali besedna zveza že registrirana kot blagovna znamka. To storite tako, da pogledate v register blagovnih znamk, ali pa celoten postopek registracije prepustite zastopniku znamk.

Previdnost pri tem zagotovo ni odveč, saj je kršitev blagovne znamke kaznivo dejanje, za katerega kazensko odgovarjamo. Imetnik pravice do blagovne znamke poda ovadbo pri policiji ali državnem tožilstvu.

Kršitev blagovne znamke mora biti ustrezno kaznovana. Ugovor lahko torej vloži vsakdo, ki je imel znamko prej registrirano. Četudi blagovno znamko registriramo v neki drugi državi, je nihče ne bo smel kopirati.

Če smo prepričani, da je bila naša blagovna znamka kopirana je torej nujno, da vložimo ugovor, na podlagi katerega bodo izvedli preiskavo, ki bo pokazala, kdo je kršitelj.